ТЕКСТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

ЗА ЗРАЗКОМ В МАГАЗИНІ  «ES4U.СОМ.UA»

 

Продавець, пропонує будь-якій фізичній особі, яка придбає, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товари для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника (надалі – "Покупець"), укласти цей договір, викладений у стандартній та незмінній для всіх формі у вигляді публічної оферти (пропозиції укласти договір), шляхом прийняття в цілому наступних умов:

 

  1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.            За цим договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обраний Покупцем товар, а Покупець оплатити такі товари на умовах цього договору. 

1.2.            За бажанням Покупця за окрему плату Продавець зобов’язується організувати або здійснити доставку Покупцю обраного ним товару, на умовах та в порядку вказаному у п. 5 цього договору. 

1.3.            Суттєві умови договору, а саме: найменування та вартість товару, строк та вартість доставки узгоджуються сторонами по телефону або за допомогою електронної пошти.

 

  1.        ПРИЙМАННЯ ТА СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ 

2.1.              Замовлення Покупців на придбання товарів приймаються продавцями-консультантами інтернет-магазину «ES4U.СОМ.UA». 

2.2.            Продавець забезпечує Покупців наочною та доступною інформацією про асортимент і ціни на товари, що пропонуються для продажу, їх споживчі властивості, гарантійні терміни, перелік послуг, що надаються, тарифи на них тощо, а також, на вимогу Покупця, надає для ознайомлення відповідні супровідні документи на товари, передбачені законодавством (документи, що підтверджують якість товару, сертифікат відповідності державної системи сертифікації або завірена в установленому порядку копія зазначеного сертифіката на товар, який підлягає сертифікації, тощо).

 2.3.            Під час оформлення замовлення Покупець обирає товар розміщений у інтернет-магазині «ES4U.СОМ.UA» а також повідомляє номер мобільного телефону та іншу контактну інформацію. При цьому номер мобільного телефону має бути діючим. 

2.4.            Після оформлення і оплати товару, доставка товару здійснюється за узгодженою адресою, в строки, узгоджені з Покупцем.

 

3.      ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1.            Покупець зобов’язаний оплатити товари за ціною, повідомленою продавцем-консультантом на умовах повної попередньої оплати всієї вартості товару в той же день, коли було оформлено замовлення.

3.2.            Не приймаються до оплати замовлення, оформлені в інший ніж день оплати день.

3.3.            Способи оплати товарів: 

3.4.1.      Готівковими коштами;

3.4.2.      За допомогою сервісу «Приват24»

3.4.3.      Перерахунком коштів на розрахунковий рахунок Продавця. 

3.5.            Обмеження, щодо використання певних способів оплати встановлюються цим договором. Продавець може встановлювати інші способи оплати не передбачені цим договором. 

3.6.            У випадку, якщо Покупцем також замовлена доставка товару до обраної Покупцем адреси, вартість такої доставки сплачується Покупцем окремо.

 

4. ДОСТАВКА ТОВАРІВ. ПЕРХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАРИ 

4.1.            Продавець здійснює доставку Покупцю товарів придбаних в інтернет-магазині «ES4U.СОМ.UA» на умовах цього договору або за адресою, узгодженою з покупцем. Продавець залучає для здійснення доставки третіх осіб (в т.ч. спеціалізовані служби доставки) без додаткового погодження із Покупцем. 

4.1.1.      Покупець під час оформлення замовлення на товар може замовити доставку товару до вказаного ним місця на умовах окремого договору, відповідно до оферти, що розміщена на сайті шнтернет-магазину «ES4U.СОМ.UA» . Послуга доставки до вказаного покупцем місця є платною. 

4.2.            Вимоги (претензії) споживачів щодо розірвання договору, якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів придбаних Покупцем на умовах цього договору на умовах доставки, розглядаються за місцезнаходженням Продавця. 

4.3.            Право власності на товари, а також ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) замовлених товарів переходять від Продавця до Покупця з моменту фактичної передачі товарів Покупцю, що засвідчується підписанням Покупцем товарно-транспортної накладної, або іншого документу, що до неї прирівнюється.

 

5.  ДОСТАВКА ТОВАРУ ЗА АДРЕСОЮ ПОКУПЦЯ. ВАРТІСТЬ ДОСТАВКИ 

5.1.            Покупець має право змінити час, місце та/або адресу доставки придбаного товару, повідомивши про це Продавця не пізніше ніж за 24 годин до запланованого часу доставки (лише по місту Харків). 

5.2.            До моменту передачі товару Покупцю Продавець здійснює його зберігання, але не більше ніж протягом 6 (шести) місяців. 

5.3.            Безпосередньо перед здійсненням доставки товару Покупцю представник Продавця або перевізника зв’язується з Покупцем за контактним номером телефону останнього, зазначеним ним на доставку, та погоджує з Покупцем точний час доставки (лише по місту Харків). 

5.4.            В разі відповідності зовнішнього вигляду товару, його якості, комплектності та кількості, Покупець підписує накладну на доставку товару.

5.5.            У випадку відмови Покупця від прийняття доставленого товару (або частини з   доставлених товарів) з підстав не відповідності будь-яких характеристик товару (марка, модель, колір) та/або у випадку доставки пошкодженого або некомплектного товару, Продавець здійснює заміну такого товару на належний протягом 72 годин або в інший час з моменту відмови Покупця від приймання товару за власний рахунок. 

5.9.            Ціна доставки визначається за тарифами перевізника обраного замовником, в залежності від обраного виду та місця доставки. Ціна доставки включає в себе плату за зберігання товару, придбаного Покупцем, до 6 (шести) місяців з моменту оформлення заявки на доставку. 

5.10.        У випадку відсутності місця доставки обраного Покупцем, Замовник в момент оплати ціни сплачує додатково суму, яка розраховується за тарифом 10 гривень за 1 кілометр від межі населеного пункту, в якому було оформлено замовлення на товар до погодженого населеного пункту (далі - плата за відстань). При цьому для підрахунку відстані використовуються будь-які картографічні дані, в тому числі можуть використовуватись дані Інтернет-ресурсів таких як, сервіси "Google" чи "Яндекс" (якщо картографічні дані суперечать одні одним, то надається перевага найбільш пізній версії карт, а якщо дати карт співпадають, то вибирається варіант на користь Покупця). У випадку, якщо при підрахунках відстані до погодженого сторонами населеного пункту буде визначено не ціле (кругле) число, то округлення в такому випадку проводиться в сторону меншого цілого числа, тобто на користь Покупця (наприклад, при відстані 2,5 км, для підрахунку береться 2 км). Шляхом здійснення та прийняття платежу з урахуванням плати за відстань, Продавець підтверджує готовність доставити товар в погоджений населений пункт, а Покупець підтверджує, що підрахована відстань і сплачена сума є остаточними та перерахунку не підлягають (лише Харківська обл.) 

5.11.        Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем в момент оформлення заявки на придбання товару. 

5.12.        Послуги з доставки товару Покупцю, передбачені цим договором, вважаються наданими Продавцем з моменту підписання Покупцем накладної на доставку товару. 

5.13.        Підписання Покупцем накладної на доставку товару свідчить про прийняття товару Покупцем без будь-яких зауважень щодо зовнішнього вигляду товару, його якості, кількості та/або комплектності, а також про те, що послуги з доставки товару надані Продавцем в повному обсязі, вчасно та належним чином.

 

  1.       ПЕРЕВІРКА ТОВАРІВ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРІВ 

6.1.            При передачі замовлених товарів Покупцеві обидві сторони зобов'язані перевірити відповідність найменування та кількості товарів зазначеним у замовленні Покупця. 

6.2.            Претензії щодо зовнішнього вигляду, сорту та комплектності товару після його прийняття на умовах цього договору Продавцем не приймаються. 

6.3.            Продавець намагається надавати в каталозі та описах дійсні зображення товарів, повну інформацію про товари та їх комплектність. При цьому Покупець визнає, що можливі розбіжності реальних і представлених в каталогах та описах характеристик, оскільки виробники залишають за собою право змінювати ці характеристики без попереднього повідомлення Продавця. Покупець має право відмовитися приймати товар при виявленні невідповідності.

 

  1.       ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРІВ 

7.1.            Вимоги (претензії) споживачів щодо обміну, розірвання договору, якості, безпеки, гарантійного ремонту та обміну товарів придбаних Покупцем на умовах цього договору, задовольняються Продавцем відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

 

  1.   УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ, СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 7.1. Цей договір укладається (акцептується) шляхом оформлення замовлення на придбання товарів в порядку, що визначений пунктом 2.1 цього договору та оплати такого замовлення в день його оформлення. Датою укладення цього договору є дата оплати замовлення, якщо вона співпадає з датою оформлення замовлення на придбання товарів.

 7.2.  Цей договір діє до повного виконання сторонами обов’язків, передбачених цим договором.

 7.3.   Цей договір є змішаним та містить елементи договорів приєднання, публічного договору, договору купівлі-продажу та договору про надання послуг.

7.4.    Покупець підтверджує, що він до укладання цього договору ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, та свідомо без примусу уклав цей договір. Покупець шляхом відправлення Продавцю замовлення підтверджує, що Продавець надав Покупцю інформацію передбачену ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» згідно із чинним законодавством про мови. 

7.5.    Оферта (пропозиція на укладення цього договору) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки Продавець не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією. Зміна умов пропозиції оферти не має наслідком зміни умов договору, якщо Покупець його уклав до введення в дію таких змін або її припинення.

 7.6.    Покупець не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферти. Цей договір укладається виключно шляхом прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення цього договору, що містить всі умови договору, без укладення єдиного документу, в простій письмовій формі. 

7.6.1.   Прийняття (акцепт) покупцем запропонованої оферти здійснюється шляхом оплати вартості товару на підставі замовлення. 

7.7.   Дострокова відмова від цього договору та внесення змін до його умов можлива у  випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством України.

 

Покупець, укладаючи цей договір, добровільно дає повну згоду на обробку його персональних даних Продавцем будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення його персональних даних з метою виконання цього договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин.